11 lutego 2019

„Ferie z Kulturką 2019”

„Ferie z kulturką” to ciekawa formuła pozalekcyjnych zajęć warsztatowych organizowanych przez Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Nasze przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i realizowane jest dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Obejmuje różnorodne formy artystyczne: muzykę, plastykę, taniec, zajęcia eksperymentalne oraz kino. W tym roku postanowiliśmy urozmaicić nasze zajęcia o gry […]

Partnerzy