Kino Strzyżów – repertuar Kwiecień
1 kwietnia 2019
Musical ,,Skrzydełka” wg Małgorzaty Jokiel
17 kwietnia 2019

PRACA: SPECJALISTA DS. AKUSTYKI I OŚWIETLENIA

                                                                                               Strzyżów, 03 kwietnia 2019r.

 

DOM KULTURY „SOKÓŁ” W STRZYŻOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

SPECJALISTA DS. AKUSTYKI I OŚWIETLENIA

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min 1 rok;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych oraz oświetleniowych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych  urządzeń scenicznych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność obsługi programów do obróbki plików muzycznych;
 • dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych i weekendy);
 • mile widziana znajomość podstaw z zakresu elektryki;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Przygotowanie i realizacja nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego;
 • Obsługa techniczna sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego;
 • Bieżące przeglądy, konserwacja i drobne naprawy urządzeń oświetlenia, nagłośnienia oraz innych;
 • Kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz multimedialnego;
 • Przygotowanie pomieszczeń, sprzętu scenicznego do prawidłowej realizacji zadań statutowych DK;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny);
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • Miejsce pracy” siedziba DK, teren miasta i gminy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) zawierający klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000”

 1. List motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

W/w dokumenty prosimy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Dom Kultury „Sokół” w StrzyżowieMostowa 2,  38-100 Strzyżów

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. akustyki i oświetlenia”

w terminie do 31 maja 2019r. godz.15:oo

lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres:

administracja@dksokol.eu

lub osobiście w siedzibie DK.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2019r.

Aplikacje, które wpłyną do DK po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy i informacyjnej DK i Biuletynie Informacji Publicznej.

Partnerzy