Wakacje z kulturką 2017
10 sierpnia 2017
Wystawa malarstwa Anny Jodłowskiej z Babicy
12 września 2017

Dożynki – 2017

W strzyżowskich obchodach tegorocznego święta plonów, które odbyły się w minioną niedzielę 20 sierpnia bieżącego roku, wzięło udział 21 grup wieńcowych.Po uroczystej Mszy św. w Farze, barwny korowód w asyście bryczek konnych dotarł na plac Sokoła. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, całość imprezy przeniesiona została do Domu Kultury.
         Oficjalnego otwarcia dokonał  Burmistrz Mariusz Kawa, na którego ręce starostowie Dożynek: Anna Fąfara i Grzegorz Tokarski – sołtysi wsi Brzeżanka i Gbiska, złożyli bochen chleba – symbol tegorocznych zbiorów. Jak co roku, prezentacje wieńców poprzedził program artystyczny, obfitujący w melodie i przyśpiewki, tematycznie związane  z tradycją dożynek. Zaprezentowali je grupa śpiewacza Stryki i Stryjenki, działająca przy DK Sokół i grupa śpiewacza Aster, działająca przy Stowarzyszeniu Klub Seniora Przyjaźń w Strzyżowie. Suite tańców przeworskich i krośnieńskich zaprezentował zespół tańca tradycyjnego Kłosowianie, również działający w naszej placówce. Gościnnie w dwóch blokach programowych wystąpiła kapela Rymanowianie, działająca od 18 lat przy tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury. Spośród zgłoszonych grup wieńcowych, najliczniej reprezentowane były koła gospodyń wiejskich. Niektóre z nich wspomagała OSP. Była też grupa wieńcowa kobiet niezrzeszonych, Rady Sołeckiej, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Ośrodka Senior – Wigor,  Kłosowian, Związku Emerytów i Rencistów oraz dwie grupy dziecięce. Łącznie 21 kół z miejscowości: Dobrzechów, Grodzisko, Żarnowa, Zawadka, Żyznów, Godowa, Strzyżów, Glinik Zaborowski, Glinik Zaborowski Góra, Gbiska, Wysoka Strzyżowska Dolna i Górna oraz Brzeżanka.Wieńce w przeważającej większości  swoim kształtem nawiązywały do tematyki sakralnej, jak na przykład kopuła, dzwonnica, anioł, świeca, hostia, krzyż, kielich, łódź z postacią Chrystusa, serce czy Figura Matki Bożej Fatimskiej. W grupie wieńców tradycyjnych znalazły się: kosz, kopka z chochołem oraz wieniec eksponujący w formie czterech piętrowych kół podstawowe zboża, zwieńczony bochnem chleba.Wszystkie dorosłe grupy otrzymały dyplomy i równorzędne nagrody pieniężne, ufundowane przez Burmistrza, za wyjątkiem dwóch dziecięcych, które dostały nagrody rzeczowe.Dwa wieńce wytypowane przez Komisje pod przewodnictwem Stanisława Śliwy, będą reprezentować gminę Strzyżów 9 września na dożynkach Powiatowo-Gminnych w Czudcu. Mowa tu o wieńcach KGW Żarnowa (kielich) i Gbiska (łódź z postacią Chrystusa).W związku ze zmianą lokalizacji imprezy odwołano stoiska wystawienniczo-handlowe. Pozostały jedynie usytuowane w holu Sokoła stoiska: Roksany, Banku Spółdzielczego, Strzyżowskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Boguchwały oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie. Pod egidą  Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, swojskim jadłem częstowały Koła: Brzeżanka, Wysoka Strzyżowska Dół i Góra, Dobrzechów, Żarnowa, Grodzisko, Żyznów, Glinik Zaborowski i Zawadka.Ostatnim akcentem programu był wspaniały, nietuzinkowy koncert gwiazdy – Tadeusza Woźniaka z zespołem. Ten wyjątkowy pieśniarz i kompozytor obecny na scenie już niespełna 50 lat, zaprezentował nie tylko swoje kompozycje, ale także swoich przyjaciół, Marka Grechuty, czy Jaromira Nohavicy. Klimat koncertu przypadł do gustu naszej publiczności, bowiem artysta kilkakrotnie bisował na zakończenie.Tegoroczne dożynki zakończył muzyką do tańca zespół Awangarda, a całość programu poprowadziły instruktor DK Barbara Szlachta i dyrektor Biblioteki Publicznej miasta i gminy Marta Utnicka.

Barbar Szlachta

Partnerzy

Skip to content