Życzenia świąteczne
13 kwietnia 2017
WAKACJE 2017 – Gmina Strzyżów
22 czerwca 2017

Dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie ogłasza nabór na stanowisko instruktora ds. muzyki w DK „Sokół”:

Wymiar pracy:

– pełny etat

Niezbędne wymagania:

– wykształcenie minimum średnie z dodatkowymi ukończonymi kursami lub szkołami o charakterze muzycznym (skrzypce, fortepian, gitara, inne), preferowane wykształcenie wyższe pedagogiczne (edukacja artystyczna, edukacja muzyczna)

– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

– kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

– umiejętność posługiwania się sprzętem elektroakustycznym i oświetleniowym,

– umiejętności organizacyjne pracy własnej

-obywatelstwo polskie

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu

– nieposzlakowana opinia

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-prowadzenie zajęć muzycznych z grupami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi, indywidualne nauczanie gry na instrumentach (gitara, perkusja, keyboard, pianino, akordeon)

-przygotowywanie repertuaru dla uczestników zajęć,

-przygotowywanie podkładów muzycznych dla zespołów wokalnych, solistów i teatru,

– obsługa sprzętu elektroakustycznego i oświetlenia podczas imprez organizowanych przez DK na miejscu i w terenie

 Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (wraz z opisową koncepcją zajęć)

2) CV z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.)

3) kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadczenia, opinie, referencje)

4) ewentualnie prace prezentujące posiadane umiejętności artystyczne

Chętnych kandydatów zapraszamy do Domu Kultury celem złożenia stosownego podania i dokumentów. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia  2017 r. do godz. 13.00 w sekretariacie DK „Sokół” w Strzyżowie w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko instruktora Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie”.

O dalszym etapie naboru osoby, które złożyły podania zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.

Partnerzy

Skip to content