Wypożyczalnia strojów dziecięcych
10 stycznia 2018
Pierwszy tydzień ferii za nami…
2 lutego 2018

Ferie z kulturką 2018

„Ferie z kulturką” to realizowany przez strzyżowski Dom Kultury „Sokół” cykl zajęć warsztatowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Strzyżów. Obejmuje on różnorodne formy artystyczne: plastykę, taniec, warsztaty wokalne, muzyczne oraz zajęcia z zakresu kryminalistyki a także naukę udzielania pierwszej pomocy. Program Ferii jak co roku urozmaicają filmowe seanse w Kinie Strzyżów.

 

Zajęcia taneczno – rekreacyjno – sportowe to połączenie zabaw integracyjnych, konkursów i gier sportowych promujących zdrowy, aktywny styl życia. Zajęcia prowadzi instruktor Agnieszka Porys i stażystka Beata Paszkowska

Warsztaty wokalne obejmują emisję głosu, elementy interpretacji piosenki, dykcję, ruch sceniczny i pracę z mikrofonem. Warsztaty prowadzi instruktor Barbara Szlachta.

Na zajęciach muzycznych dzieci poznają podstawy gry na instrumencie klawiszowym, elementarne zasady muzyki. Warsztaty prowadzi instruktor Justyna Nowak.

Zajęcia plastyczne to praca różnymi technikami artystycznymi z wykorzystaniem rozmaitych materiałów. Mają na celu zachęcenie dzieci do aktywności twórczej, rozbudzenie wyobraźni przestrzennej, zapoznanie z nowymi, ciekawymi technikami i materiałami, z twórczym wykorzystaniem surowców wtórnych, przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia prowadzi instruktor Anna Furtek

„Klinika Doktora Misia” to zajęcia uczące postępowania w nagłych wypadkach. Warto jak najwcześniej uczyć się prawidłowego działania, gdyż zdarza się, że to właśnie dzieci są jedynymi świadkami wypadków i to od nich może zależeć ludzkie życie. Dzięki zajęciom dzieci poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy bo nawet tak skomplikowanie brzmiąca „resuscytacja” to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Warto, aby dzieci zdobyły wiedzę z zakresu ratowania ludzkiego życia, gdyż w każdej chwili każdego z nas może spotkać najważniejszy w życiu egzamin, gdzie ceną będzie życie człowieka. Warsztaty prowadzą instruktorzy Firmy Passion.

„Tajni agenci”- warsztaty z zakresu kryminalistyki. Wszyscy pewnie pamiętamy, gdy byliśmy dziećmi, jak interesujące były wszelkie zagadki, czy odkrywanie tajemnic. Zajęcia te rozwijają zdolność logicznego myślenia, pobudzają wyobraźnię i pozwalają najmłodszym na zgłębienie tajników pracy w zawodzie detektywa. Warsztaty prowadzą instruktorzy Firmy Passion.

Nieodłącznym elementem „Ferii z kulturką” są seanse filmowe Kina „Strzyżów”, które będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek.

 

Plan zajęć

Partnerzy

Skip to content