Jubileusz 45 lat pracy artystycznej Stanisława Śliwy
2 października 2016
10 – lecie Zespołu Tańca Tradycyjnego i Pieśni „Kłosowianie”
19 listopada 2016

Finisaż wystawy Jolanty Cicińskiej i Aleksandry Stępniak

Wystawa malarstwa przemyskich artystek Jolanty Cicińskiej i Aleksandry Stępniak gościła w strzyżowskim „Sokole” od 15 września do 20 października br. Obydwie Panie są amatorkami i należą do Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego w Przemyślu. Kochają sztukę. Pani Jolanta malarstwem zajmuje się od niedawna, ale sztuka towarzyszyła jej przez całe życie. Jest absolwentką AWF w Krakowie, nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem pływania, a także społecznikiem i wolontariuszem. Wystarczył jeden impuls, a sport zamieniła na malarstwo, które stało się jej pasją. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią, wykorzystuje własną inwencję, wrażliwość na piękno otaczającego świata, wrażenia z licznych podróży, sympatię ludzi, buduje własny świat kolorów, nastrojów tworząc obrazy z pogranicza baśni i rzeczywistości. Obecnie aby być bliżej sztuki i posiąść więcej umiejętności malarskich podjęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Aleksandra Stępniak z Klubem Plastyka Nieprofesjonalnego związana jest od 2012 roku. Jest zafascynowana ekspresjonizmem abstrakcyjnym, co widać w jej pracach. Żywioł kolorów, możliwości nawarstwiania się plam, skłębione linie, stanowią integralną część wypowiedzi artystki. W swoich pracach Aleksandra Stępniak używa zestawień różnych faktur, jak i rozmaitych technik malarskich, często mieszanych. Korzysta z barwnych podłoży malarskich, dużo eksperymentuje. Jest ciekawa doświadczeń w technikach graficznych, rysunkowych, potrafi transformować zdobyte umiejętności na potrzeby własnego malarstwa. Czasami obrazy malarskie są wynikiem obserwacji przyrody, interpretacji realnych kształtów, odniesieniem do zarejestrowanych w naturze stanów kolorystycznych.

Obydwie Panie chętnie uczestniczą w plenerach, warsztatach, wystawach zbiorowych i indywidualnych.

19 października zaproszeni goście: zaprzyjaźnieni artyści z Sanoka, Czudca, Przemyśla, Krosna a także nasi lokalni twórcy malarze, rzeźbiarze, poeci, zespoły i stowarzyszenia działające przy DK „Sokół”, władze naszego miasta a także licznie przybyła młodzież mieli możliwość poznać obydwie wyjątkowe kobiety. Muzycznym wstępem rozpoczęliśmy spotkanie z artystkami. Na naszej scenie pojawiło się dwóch utalentowanych klarnecistów – bracia: Hubert i Tomasz Grzebień wraz z akompaniującym im nauczycielem Dariuszem Szlachtą. Pani Jolanta i Aleksandra opowiadały o swojej drodze artystycznej, jak rozpoczęła się ich przygoda z malarstwem o inspiracjach i o tym jak działa na nich krytyka. Impulsem do tworzenia w przypadku Pani Oli było pójście dzieci do szkoły. Chęć wyzwolenia się z jarzma pracy, obowiązków domowych. Każda z prac artystki oddaje jej uczucia, poprzez kreskę i plamę próbuje ukazać siebie. Cały czas tworzy próbując pokonywać trudności, ograniczenia. Każdy z obrazów ma specyficzne nazwy. Pani Ola powoli i starannie układa sobie w głowie to,  co chce namalować a później rzuca się w wir tworzenia. Cieszy się że istnieje krytyka ponieważ pozwala jej się rozwijać i z pokorą ją przyjmuje, ale tylko jeśli chodzi o warsztat natomiast kłóci się jeśli chodzi o sferę emocjonalną. Pani Jolanta to również osoba, która nie boi się krytyki, uważa że konstruktywna ocena jest bardzo dobra ponieważ mobilizuje do dalszego tworzenia. Przez całe życie była wolontariuszką i pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi przygotowując ich do olimpiad i sportowych konkursów. Była i jest dumna ze swej pracy i osiągnięć swoich podopiecznych. Połączyła kulturę fizyczną i sztukę w myśl Pierra de Coubertina. Pani Jola dużo podróżuje, ma mnóstwo  pomysłów na prace, zawsze wszystko robi szybko i to też tyczy się malowania. Swoje prace tworzy cyklami. Jeśli jakaś praca nie wyjdzie to wędruje w koszu. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycił nas dr Mateusz Pieniążek. Jak określiła Pani Jola przedstawiając gościa: człowiek orkiestra, doktor nauk humanistycznych, poeta i prozaik. Zaprezentował on jeden ze swoich wierszy.

Spotkanie z Panią Jolantą i Aleksandrą to spotkanie z dwiema wspaniałymi kobietami, które w życiu osiągnęły bardzo wiele. Łączy je przyjaźń, otaczają wspaniali ludzie, kochają sztukę i starają się rozwijać swoje umiejętności i doskonalić swój warsztat.

Zapraszam na kolejne wystawy i spotkania z wyjątkowymi ludźmi.

 

Anna Furtek – instruktor DK
autor zdjęć: Tadeusz Marciniec

Partnerzy

Skip to content