Strzyżowska Kolejka Kołowa – informacja
1 lipca 2018
Informacja – umowy kierowane do Domu Kultury „Sokół”
12 lipca 2018

Rodzinny Mini Turniej Piłki Nożnej

REGULAMIN
I RODZINNEGO MINI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
8 lipca 2018 r.

I. Cel:

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku.
 • Integracja rodzin.
 • Wyłonienie najlepszych zespołów rodzinnych.
 • Popularyzacja piłki nożnej w gminie Strzyżów.

II. Organizatorzy:

III. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się na Moim Boisku ORLIK 2012 przy ulicy Daszyńskiego w Strzyżowie w dniu 8.07.2018 roku (niedziela) o godzinie 10.30.

IV. Program Turnieju:

9:30 – Otwarcie biura zawodów  na Moim Boisku ORLIK 2012, przyjmowanie zgłoszeń
10:20 – Losowanie
10:30 – Rozpoczęcie turnieju
ok. 15:00 – Mecz pokazowy Radni vs. Dyrektorzy
ok. 16:00 – Finał I Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej
17:00 – Wręczenie pucharu dla zwycięzców, dyplomów i drobnych upominków oraz zakończenie
17:15 – Zakończenie I Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, godziny rozpoczęcia poszczególnych punktów programu mogą ulec zmianie.

V. Uczestnictwo:

 1. Udziału w turnieju mają drużyny, w których skład wchodzą osoby ze sobą spokrewnione lub zaprzyjaźnione – rodziny (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, wujowie, ciotki, kuzynowie, zięciowie, szwagrowie, siostrzeńcy, bratankowie, sąsiedzi i przyjaciele itp.).
 2. Drużyny liczą maksymalnie 6 zawodników, 4 na boisku + 2 rezerwowych.
 3. Drużyny damsko-męskie mile widziane.
 4. Wiek dziecka to max. 14 lat. Każda osoba powyżej od 15 lat jest traktowana jako „dorosła”.
 5. Na boisku w danym momencie liczba „dorosłych” w każdej z drużyn nie może być większa niż liczba dzieci.

VI. System rozgrywek:

 1. Boisko o wymiarach ok. 32 m x 30 m.  Bramki od unihokeja (turniejowe).
 2. System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju  w zależności od ilości zgłoszeń.

VII. Postanowienia regulaminowe turnieju:

 1. Zmiany zawodników tzw. hokejowe.
 2. Gra bez spalonego.
 3. Rzut karny z odległości 9 m.
 4. Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów.
 5. Faule akumulowane – każdy 5 faul zespołu oraz kolejny faul powoduje podyktowanie rzutu karnego.
 6. Wyznaczone będzie specjalne pole bramkowe, w którym nie wolno bronić.

VIII. Brutalną grę sędziowie karać będą  wykluczeniami z gry:

 1. Żółta kartka – 2 minuty kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisko po utracie bramki przez własny zespół.
 2. Czerwona kartka- wykluczenie z gry do końca meczu.
 3. Za szczególnie niesportowe zachowanie, zawodnik może zostać ukarany dyskwalifikacją z turnieju.

IX. Punktacja (w przypadku rozgrywek w grupach):

Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt, remis 1 pkt a porażka 0 pkt.
O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 • większa liczba zdobytych dużych punktów,
 • wynik bezpośredniego spotkania,
 • lepsza różnica bramek,
 • większa liczba zdobytych bramek,
 • rzuty karne.

X. Nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca w puchar dla zespołu.
 2. Za zajęcie miejsc od I do III zawodnicy otrzymują dyplomy i drobne upominki.
 3. Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w turnieju.

XI. Zgłoszenia:

 • na e-maila zapisy@cstr.pl z podaniem nazwy zespołu do godziny 20:00 do 7 lipca 2018 r.
 • w dniu zawodów w biurze zawodów na Moim Boisku ORLIK 2012.

Formularz zgłoszeniowy z imiennym wykazem zawodników, należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej do godziny 10.20 w dniu rozgrywania turnieju. Formularz dostępny będzie w Biurze zawodów na Moim Boisku ORLIK 2012.

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.
 2. Impreza ma charakter rekreacyjny.
 3. Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie .
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
 7. Organizatorzy przewidują skromny poczęstunek dla uczestników.

Uczestnik Mini Rodzinnego Turnieju Piłkarskiego w Strzyżowie  lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, że zapoznał/a się z treścią regulaminu I Rodzinnego  Mini Turnieju Piłkarskiego w Strzyżowie oraz oświadcza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektor Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, danych osobowych dla celów organizacyjnych realizowanych przez CSTiR zadań statutowych tj. organizowania imprez sportowych – Rodzinny Mini Turniej Piłki Nożnej. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Administratora Danych Osobowych, w postaci upubliczniania wizerunku na tablicach informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie.

Zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza ich dane osobowe w siedzibie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów w celu organizacji i przeprowadzenia I Rodzinnego Mini Turnieju Piłki Nożnej. Uczestnik turnieju lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulamin oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem. 
Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,
ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2768 560,
www.cstr.pl, informatyk@cstr.pl

Dom Kultury „Sokół”
ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
tel. 17 276 12 58
www.dksokol.eu,  dksokol@op.pl

Moje Boisko ORLIK 2012
ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów

Partnerzy

Skip to content