Kaczucha-18-ZPiT “Małe-Pogórze”
11 maja 2018
Sukces ZPiT „Kłosowianie” podczas 12. Regionalnego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego “Gacok”
3 czerwca 2018

Wystawa prac WIKTORII DUBOWIK

Artystka pochodzi z polskiej rodziny Wojnarowskich (matka z domu Błońska). Urodziła się we Lwowie, tam też ukończyła Lwowski Instytut Sztuk Pięknych. Od 1986 roku jest wykładowcą w katedrze Tkactwa Artystycznego tejże uczelni. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Ukrainy. W 2002 roku została nagrodzona na I Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej w Krośnie.

Twórczość Wiktorii Dubowik jest różnorodna. Szczególnie jednak artystka upodobała sobie malarską metodę batiku, która polega na malowaniu obrazów na delikatnym, jedwabnym podkładzie.

Tematyka dzieł jest bardzo zróżnicowana: od pejzaży Lwowa – starych uliczek i podwórek, poprzez motywy kwiatowe zaczerpnięte z natury,do motywów religijnych. Wiktoria sięga też po tematy inspirowane historią, a zwłaszcza dziedzictwem kulturowym różnych narodów, którym jest zafascynowana. Malarka zajmuje się również ręcznym tkactwem artystycznym. Szeroko czerpie z dziedzictwa historii różnych narodów w dziedzinie malarstwa i sztuki użytkowej. Jej obrazy przepełnione są harmonią i bogatą ornamentyką. Tworzy w nich swój własny świat zbudowany z klimatu, nastroju, światła i plamy.

Swoje prace artystka prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, Polsce czy Stanach Zjednoczonych. Jej obrazy znajdują się w wielu muzeach i zbiorach prywatnych na Ukrainie, a także w Polsce, Austrii, Izraelu, Niemczech, Kanadzie, Rosji i USA.

Partnerzy

Skip to content