Strzyżowska Orkiestra Dęta

Strażacka Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie powstała   w 1958 r. z inicjatywy ówczesnego środowiska strażackiego Strzyżowa. Na jednym z posiedzeń zarządów w 1958 r. zgłoszono kolejną  próbę tworzenia orkiestry, która została pozytywnie przyjęta. 10 grudnia 1958 r. odbyło się pierwsze spotkanie podczas, którego nowo powołany kapelmistrz Józef Strzępek z Tułkowic, przesłuchał potencjalnych muzyków. Pierwszą próbę przeprowadzono 10 stycznia 1959 r., a pierwszy koncert miał miejsce na rynku w Strzyżowie 19 kwietnia 1959 r. Orkiestra liczyła 22 muzyków. Jeszcze przed wojną przy parafii funkcjonowała niewielka parafialna orkiestra. W czasie wojny instrumenty ukryto na plebanii i z chwilą powołania Strażackiej Orkiestry Dętej, te instrumenty muzyczne zostały przez księdza proboszcza wypożyczone i poddane remontowi na koszt OSP w Strzyżowie. Instrumentów parafialnych orkiestra używała do roku 1960. Po wielu trudach dnia 29 listopada 1960 r. zawarto umowę kupna – sprzedaży na dostawę instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Strzyżowie pomiędzy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Referatu Kultury przy Inspektoracie Oświaty w Strzyżowie,  którą reprezentowali Eugeniusz Urbanik i Bolesław Łojek, a firmą Stefan Malko – Zakład Instrumentów Muzycznych w Częstochowie. Przedmiotem umowy była dostawa 26 sztuk instrumentów muzycznych, a mianowicie:  sześć klarnetów, pięć trąbek B, dwa kornety, dwie waltornie, dwa tenory, trzy basy, dwa puzony cugowe, jeden bęben, jeden werbel, jedna para talerzy, jeden baryton. Zakupione wówczas instrumenty w większości, w chwili obecnej nie nadają się do użytku. Początkowo orkiestra grała bez specjalnego umundurowania, ale już w 1962 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zakupiło orkiestrze pierwsze mundury. Ich cechą charakterystyczną były berety. Orkiestra występowała nie tylko w Strzyżowie, ale niemal w całym powiecie z okazji różnych uroczystości państwowych, kościelnych, świąt okolicznościowych. W latach 1959 – 1964 orkiestra zagrała w powiecie strzyżowskim ok. 56 koncertów. W tym okresie do wyróżniających się muzyków, którzy systematycznie uczęszczali w próbach i we wszystkich przedsięwzięciach orkiestry byli: Józef Strzępek, Adolf Strzępek, Stanisław Strzygieł, Józef Soja, Wojciech Koszelnik, Adam Maciaszkiewicz, Władysław Szaro. W kolejnych latach sytuacja orkiestry ulegała ciągłemu pogorszeniu, zarówno ze względów lokalowych, brak środków finansowych, a także z powodu mniejszego zainteresowania orkiestrą wśród młodych ludzi. W lutym 1968 r. Strażacka Orkiestra Dęta liczyła 15 osób.  W jej dziejach były też momenty trudne. W latach 1968 – 1972 zawieszono działalność orkiestry, a wszystkie instrumenty przekazane zostały protokolarnie Strzyżowskiej Fabryce Mebli, na polecenie Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzyżowie.  W marcu 1972 r. podjęto decyzję o jej reaktywowaniu i zwrócenie się do strzyżowskich zakładów pracy (PZGS, WSS ,,Społem”, SFM, POM-u, oraz GRN) o rekrutację nowych członków orkiestry wśród pracowników jak również  o wsparcie finansowe. Postanowiono przejąć przekazane wcześniej instrumenty Strzyżowskiej Fabryce Mebli, dokonać oceny stanu technicznego, ogłosić nabór nowych członków orkiestry i powołać kapelmistrza. Wprawdzie orkiestra działała przy Strzyżowskiej Fabryce Mebli, ale Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Radzie Narodowej w Strzyżowie, uznał ze lepiej będzie, gdy orkiestra pozostanie przy Ochotniczej Straży Pożarnej. W latach 70. z własnych strażackich środków zakupiono umundurowanie dla orkiestry. Były to mundury popielate, zwane lotniczymi, w których muzycy występowali do lat 80.  Funkcjonowanie Strażackiej Orkiestry Dętej było dla druhów bardzo ważne, nawiązywało wszak do wieloletniej tradycji działań kulturalnych. Przez lata orkiestra była tym, co wyróżniało Strzyżów pośród innych miejscowości. Stanowiła bowiem powód do dumy i towarzyszyła mieszkańcom Strzyżowa koncertując w momentach radosnych, ale także w chwilach smutnych, jak pogrzeby druhów i zasłużonych obywateli miasta. Na przestrzeni działalności orkiestry, zmieniali się kapelmistrzowie. Pierwszym z nich od 1958 do 1968 r. był Józef Strzępek, po nim funkcję tę objął Kazimierz Gotesman , potem Władysław Bober (1970), następnie Franciszek Suwała (1970 – 1971), Antoni Strzępek (1971 – 1994), Andrzej Maźnicki (1994 – 2010), Antoni Barć (2010 – 2022), Tadeusz Cielak (2022- 2023). Od maja 2023 r. aktualnym kapelmistrzem jest Tadeusz Chlebek, były kapelmistrz Orkiestry Garnizonowej –  Rzeszów. Pierwszy skład orkiestry tworzyli: Aleksander Patryn, Kazimierz Szypuła, Stanisław Wójcik, Edward Garduła, Wojciech Koszelnik, Jan Basara, Adam Maciaszkiewicz, Władysław Patryn, Jan Koczela, Emil Włodyka, Jan Samolewicz, Mieczysław Witkoś, Mieczysław Gawron, Andrzej Szypuła, Karol Strzępek, Anatol Strzępek, Andrzej Koczela, Antoni Półzięć, Franciszek Szetela, Antoni Broż, Józef Stogiera, Józef Soja. Strażacka Orkiestra Dęta w swoim repertuarze posiadała wiele utworów narodowych, religijnych i ludowych. Swoimi występami uświetniała wiele imprez patriotycznych, środowiskowych i kościelnych. 13 grudnia 1981 r. orkiestra grała w strzyżowskim kościele i miała jeszcze dać koncert w hali sportowej w Strzyżowie, ale wskutek ogłoszenia stanu wojennego muzycy musieli zostawić instrumenty w kościele, ponieważ podejrzewano że mogą zostać muzykom odebrane. 14 grudnia 1981 r. ówczesnego prezesa Eugeniusz Urbanika zmuszono do złożenia instrumentów i mundurów w Domu Kultury w Strzyżowie, gdzie przechowywane były, aż do zakończenia stanu wojennego do lipca 1983 r. Ponieważ mundury nie nadawały się już do użytku, na przełomie lat 80. i 90. zakupiono z udziałem dotacji ZW ZOSP RP w Rzeszowie mundury strażackie, w których orkiestra występuje do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach orkiestra grała w składzie; Józef Soja, Antoni Barć, Józef Strzępek, Roman Kazalski, Aleksander Gwóźdź, Stanisław Zimny, Józef Dobrzański, Stanisław Wociór, Jerzy Zamorski,  Andrzej Techmański, Ferdynand Łącki, Jerzy Maźnicki, Zbigniew Iskra, Edward Dobek, Eugeniusz Zięba, Jan Domaradzki, Lesław Szlachta, Grochowski Marian, Grochowski Bolesław, Andrzej Koczela, Szymon Fortuna, Edward Opaliński, Marian Kut, Stanisław Gawron, Jerzy Ziobro, Bolesław Wilk, Maciej Kuźniar, Hubert Hart, Piotr Ziobrowski, Jerzy Kalisztan, Stanisława Cyran, Alicja Saletnik, Zenon Fąfara, Bożena Iskra, Diana Gawron, Alicja Ziobro. 27 czerwca 1999 r. miał miejsce Jubileusz 40-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP w Strzyżowie. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Św., a następnie na scenie DK ,,Sokół” w Strzyżowie, zaproszeni goście i mieszkańcy Strzyżowa wysłuchali koncertu Jubilatki oraz zaproszonych zespołów artystycznych. W 2011 orkiestra została Laureatem Nagrody Św. Michała w kategorii kultura. W roku 2022 Strzyżowska Orkiestra Dęta przy OSP w Strzyżowie otrzymała Nagrodę Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, za  upowszechnianie i ochronę kultury. Lata działalności zmieniały pokolenia muzyków grających w orkiestrze. Obecnie w szeregi  orkiestry wstępują młodzi muzycy, uczniowie, absolwenci szkół muzycznych I i II stopnia w Strzyżowie i Rzeszowie, którzy muzyką rozsławiają kulturę regionu. Orkiestra rozwijając swój repertuar muzyki marszowej, koncertowej i kościelnej, uświetnia wiele imprez kulturalnych, uroczystości państwowych  i kościelnych na terenie Gminy i Miasta Strzyżów, powiecie strzyżowskim, jak również poza jej granicami. W obecny skład orkiestry wchodzą następujący muzycy: kapelmistrz – Tadeusz Chlebek,  tamburmajor, lira – Agnieszka Cynar,  flet –  Anna Kuźniar, Zofia Strzępek, Monika Piwko,  klarnet – Paulina Zarych, Mateusz Wolan, Wowa Mosiichuk, Hubert Hart, trąbka – Jerzy Kalisztan, Nikodem Dyrkacz, Klaudia Bukała, saksofon altowy – Emila Fic, Emilia Basamon, Alicja Saletnik, Michał Szopa, Zezon Fąfara, saksofon tenorowy – Eugeniusz Zięba, Edward Dobek, saksofon barytonowy – Bogdan Cynar, tenor – Krystian Zarych, waltornia – Bożena Iskra, Diana Gawron, puzon – Stanisława Gawron, Karolina Beluch, tuba – Tomasz Chlebek, werbel – Jerzy Zamorski, talerze – Marian Kut, bęben – Włodzimierz Pirga. Zarząd  orkiestry w osobach: Ewa Iskra, Jerzy Zamorski, Edward Dobek, sprawuje pieczę nad funkcjonowaniem formacji muzycznej, jak również sprawach organizacyjnych i finansowych. W dniu 4 maja 2023 r. przekazano orkiestrze dotację 15. 000 tys. zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na doposażenie Strzyżowskiej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Strzyżowie. Z otrzymanych funduszy zakupiono najpotrzebniejsze części do instrumentów, umundurowania dla nowo przybyłych muzyków, przeprowadzono remont trzech instrumentów, zakupiono jeden używany instrument, pulpity na nuty, wykonano książeczki nutowe, poszerzono repertuar. Usystematyzowano próby, które odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu w piątek w sali budynku OSP w Strzyżowie.

W roku 2023 mija 65 lat działalności orkiestry. Strzyżowska Orkiestra Dęta przy OSP w Strzyżowie spełnia bardzo ważną rolę w działalności amatorskiego ruchu artystycznego jako promotor muzyki. Dzięki zaangażowaniu, wytrwałości wielu pokoleń, pasji twórczej orkiestra daje świadectwo upowszechniania tradycji, wobec naszej narodowej kultury. Stanowi istotny element społecznego działania na rzecz strzyżowskich strażaków i mieszkańców Strzyżowa.

W celu uzgodnienia obsługi  muzycznej przez Strzyżowską Orkiestrę Dętą przy OSP w Strzyżowie, prosimy o kontakt pod jeden z numerów telefonu:

17 276 12 58 – Dom Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie

603 168 119 – Jerzy Zamorski –  prezes orkiestry

608 103 522 – Ewa Iskra–  skarbnik, członek zarządu orkiestry

Ostatnio orkiestra brała udział w następujących wydarzeniach:

  • 8 czerwca 2023 r. orkiestra uczestniczyła w obrządku Mszy Św. i procesji  Bożego Ciała w Strzyżowskiej Farze,
  • 11 czerwca 2023 r. obsługiwała oprawą muzyczną uroczystość poświęcenia sztandaru Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. ,,SŁOWIK” w Strzyżowie w kolejności;  Msza Św., przemarsz defilady ulicami Strzyżowa, oficjalna uroczystość poświęcenia sztandaru na placu przy DK ,,Sokół”  w Strzyżowie.
  • 15 sierpnia 2023 r. brała udział w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Zielnej – przyprowadzenie do Kościoła Farnego w Strzyżowie Strażaków ze sztandarem   i wieńcem dożynkowym,  oprawa muzyczna Mszy Św.
  • 20 sierpnia 2023 r. przy DK ,,Sokół” w Strzyżowie, orkiestra zagrała koncert podczas Strzyżowskiego Święta Plonów. Do wspólnego występu zaprosiła zespół taneczno – marszowy Mażoretki ,,Dżet” z Niebylca.
  • 17 września w Sędziszowie Małopolskim, orkiestra obsługiwała Święto Dnia Sybiraków, w IX rocznicę odsłonięcia Pomnika Sybiraków, Żołnierzy AK Podobwodu Sędziszów – oprawa muzyczna Mszy Św.   i dalsze uroczystości pod pomnikiem.

    Partnerzy

    Skip to content